Home Rukouksia Päivittäinen vapautusrukous
Päivittäinen vapautusrukous PDF Tulosta Sähköposti

John Eldredge, Sydän Eläväksi kirjasta

 

PÄIVITTÄINEN RUKOUS VAPAUDEN PUOLESTA

Rakas Herrani Jeesus, tulen sinun eteesi eheytyäkseni sinussa - uudistan
paikkani sinussa, vahvistan alamaisuuteni sinulle ja otan vastaan kaiken
sen armon, jota niin kipeästi jälleen tänään tarvitsen. Kunnioitan sinua
kaikkivaltiaana Herranani ja luovutan elämäni kaikilta osiltaan täydellisesti
sinulle. Annan sinulle rumiini eläväksi uhriksi, anna sinulle sydämeni,
sieluni, mieleni ja voimani ja annan sinulle myös henkeni.

Suojaudun sinun veresi alle - peitän verelläsi henkeni, sieluni ja ruumiini.
Ja pyydän sinun Pyhää Henkeäsi uudistamaan liittoni kanssasi, sinetöimään
minut sinuun ja johdattamaan liittoni kanssasi, sinetöimään minut sinuun ja
johdattamaan minua tässä rukoushetkessä. Kaikkeen, mitä nyt rukoilen,
sisällytän (puolisoni ja/tai lapseni nimeltä mainiten). Heidän päänään minä
otan heidät arvovaltaani ja suojelukseeni, ja itse astun sinun arvovaltaasi
ja suojelukseesi. Pyhä Henki, toteuta heidän elämässään kaikkea, mitä nyt
rukoilen heidän puolestaan.

Rakas Jumala, pyhä ja voittoisa Kolminaisuus, sinä yksin ansaitset kaiken
palvontani, sydämeni kiintymyksen, kaiken luottamukseni ja elämäni kaiken
kirkkauden. Minä palvon sinua, ja kumarrun eteesi ja annan sinulle itseni
tässä sydämen elämän etsinnässä. Sinä yksin olet elämä, ja sinusta on
tullut minun elämäni. Sanoudun irti kaikista muista jumalista, kaikista
epäjumalista, ja lahjoitan sinulle sen paikan sydämessäni ja elämässäni,
jonka sinä totisesti ansaitset. Tunnustan tässä ja nyt, että sinä olet kaiken
keskipiste, Jumala, en minä. Sinä olet kertomukseni sankari, ja minä
kuulun sinulle. Anna minulle anteeksi jokainen syntini ja näytä minulle
jokainen elämäni piirre, joka ei miellytä sinua, paljasta kaikki tekemäni
myönnytykset ja sopimukset ja suo minulle syvän ja aidon
parannuksenteon armo. 

Taivaallinen Isä, kiitos, että rakastat minua ja olet valinnut minut jo
ennen maailman luomista. Sinä olet todellinen Isäni - Luojani, Vapahtajani,
Tukijani ja kaikkien asioiden todellinen tarkoitusperä, minun elämäni mukaan
lukien. Minä rakastan sinua, minä luotan sinuun, minä palvon sinua. Kiitos,
että osoitit rakkautesi minua kohtaan lähettämällä ainoan Poikasi Jeesuksen
sijaiskärsijäkseni ja edustajakseni. Otan vastaan hänet ja kaiken hänen
elämänsä ja kaikki hänen tekonsa, jotka sinä edeltä valmistit minun vuokseni.
Kiitos, että olet sisällyttänyt minut Kristukseen, antanut syntini anteeksi,
lahjoittanut minulle hänen vanhurskautensa ja tehnyt minut täydeksi hänessä.
Kiitos, että olet tehnyt minut eläväksi Kristuksen kanssa, herättänyt minut
kuolleista hänen kanssaan, asettanut minut hänen kanssaan istumaan oikealle
puolellesi, lahjoittanut minulle hänen arvovaltansa ja voidellut minut Pyhällä
Hengelläsi. Otan tämän kaiken vastaan kiitoksella ja annan sille täyden
vallan elämässäni.

Jeesus, kiitos, että tulit maan päälle minun vuokseni ja lunastit minut omalla
hengelläsi. Kunnioitan sinua Herranani, rakastan sinua, palvon sinua ja luotan
sinuun. Otan sinut vilpittömästi vastaan vapahduksenani, ja otan vastaan
ristiinnaulitsemisesi koko voittoisan työn, jonka kautta minut on puhdistettu
kaikesta synnistäni sinun vuodatetulla verelläsi, vanha luontoni on riisuttu pois,
sydämeni on ympärileikattu Jumalalle ja kaikki muut minua vastaan suunnatut
vaatimukset on riisuttu aseista. Otan paikkani sinun ristissäsi ja kuolemassasi,
joiden kautta olen kuollut kanssasi synnille ja omalle lihalleni, maailmalle ja
pahan vallalle. Minut on naulittu ristille Kristuksen kanssa, ja minä olen
ristiinnaulinnut lihani kaikkine intohimoineen ja itsekkäine haluineen. Otan
ristini ja ristiinnaulitsen lihani kaikkine ylpeyksineen, epäuskoineen ja
epäjuma-lanpalvontoineen. Riisun pois vanhan luontoni. Asetan Kristuksen
ristin minun ja kaikkien ihmisten, kaikkien henkien ja kaikkien asioiden väliin.
Pyhä Henki, toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai lapsissani) Jeesuksen
Kristuksen minun edestäni kärsimän ristinkuoleman koko työn täyteyttä.
Otan sen vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Jeesus, otan sinut myös vilpittömästi vastaan uutena elämänäni, pyhyytenäni
ja pyhityksenäni ja otan vastaan ylösnousemuksesi kaiken voittoisan työn,
jonka kautta olen noussut sinun kanssasi uuteen elämään ja saan kulkea
uudistuneessa elämässä kuolleena synnille ja elävänä Jumalalle. Minut on
ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, enkä enää elä minä vaan Kristus elää
minussa. Otan nyt paikkani sinun ylösnousemuksessasi, jonka kautta minut
on tehty eläväksi sinussa ja jonka kautta minä elän ja hallitsen sinun
ansiostasi. Puen nyt ylleni uuden ihmisen kaikessa pyhyydessä ja
nöyryydessä, kaikessa vanhurskaudessa ja puhtaudessa ja totuudessa.
Kristus on nyt minun elämäni, ja hän antaa minulle voimaa. Pyhä Henki,
toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai lapsissani) Jeesuksen Kristuksen
ylösnousemuksen työn täyteyttä. Otan sen vastaan kiitoksella ja annan sille
täyden vallan elämässäni.

Jeesus, otan sinut vilpittömästi vastaan myös auktoriteettinani ja hallitsijanani,
ikuisena voittonani saatanasta ja hänen valtakunnastaan. Otan vastaan
taivaaseenastumisesi kaiken voittoisan työn, jonka kautta saatana on tuomittu
ja syösty vallasta, hänen valtansa ja voimansa riisuttu aseista ja kaikki valta
taivaassa ja maan päällä annettu sinulle, Jeesus, ja minulle on annettu täyteys
sinussa, joka olet kaikkien valtojen ja voimien pää. Otan paikkani sinun
taivaaseenastumisessasi, jonka kautta minut on kohotettu sinun kanssasi Isän
oikealle puolelle ja minulle on myönnetty sinun myötäsi täysi arvovalta. Levitän
auktoriteettisi ja hallintavaltasi elämäni, perheeni, kotini ja elämänpiirini ylle.

Ja nyt asetan sinun työsi täyteyden - ristisi, ylösnousemuksesi ja
taivaaseenastumisesi - saatanaa vastaan,hänen ruhtinaskuntaansa vastaan ja
kaikkia hänen lähettiläitään vastaan sekä vastaan kaikkea heidän työtään, joka
sotii minua ja elämänpiiriäni vastaan. Se, joka on minussa, on suurempi kuin se,
joka on maailmassa. Kristus on antanut minulle arvovallan voittaa kaikki
pahuuden voimat, ja minä käytän sitä arvovaltaa nyt jokaiseen viholliseen,
asetun sen varassa jokaista vihollista vastaan ja poljen heidät Jeesuksen

Kristuksen nimessä. Pyhä Henki, toteuta minussa (sekä puolisossani ja/tai
lapsissani) Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastumisen työn täyteyttä. Otan
sen vastaan kiitoksella ja annan sille täyden vallan elämässäni.

Pyhä Henki, otan sinut vilpittömästi vastaan puolustajanani, lohduttajani,
voimanani ja oppaanani. Kiitos, että olet sinetöinyt minut Kristukseen.
Kunnioitan sinua Herranani ja pyydän sinua johdattamaan minua kaikkeen
totuuteen, voitelemaan minua koko elämäni ja kulkuni ja kutsumukseni
ajan sekä taluttamaan minua syvempään Jeesuksen tuntemiseen tänään.
Avaan elämäni täysin sinulle joka ulottuvuudeltaan ja osaltaan - ruumiini,
sieluni ja henkeni. Valitsen täyttymisen sinusta ja joka askelen kulkemisen
sinun rinnallasi kaikissa asioissa. Siunattu Pyhä Henki, toteuta minussa
helluntain kaikkea työtä ja kaikkia lahjoja. Täytä minut uudelleen, siunattu
Pyhä Henki. Otan sinut vastaan kiitoksella ja annan sinulle täyden vallan
elämässäni (sekä puolisoni ja/tai lasteni elämässä).

Taivaallinen Isä, kiitos, että olet lahjoittanut minulle jokaisen taivaan
valtakunnan hengellisen siunauksen Kristuksessa Jeesuksessa.

Otan nuo siunaukset vastaan elämääni tänään, ja pyydän Pyhää Henkeä
laskemaan siunaukset elämääni tänä päivänä. Kiitos sinulle Jeesuksen
verestä. Pese minut jälleen kerran hänen verellään kaikesta synnistä ja
jokaisesta tahrasta ja kaikista pahoista ajatuksista. Puen ylleni sinun
taisteluvarustuksesi - totuuden vyön, vanhurskauden haarniskan,
alttiuden kengät julistaa rauhan evankeliumia, pelastuksen kypärän.
Tartun uskon kilpeen ja Hengen miekkaan, Jumalan sanaan, ja käytän
niitä paholaista vastaan Jumalan voimassa. Valintani on rukoilla joka hetki
Hengen antamin voimin, seistä lujana sinussa, Herra, ja sinun mahdissasi.

Isä, kiitos sinulle enkeleistäsi. Kutsun heidät luokseni Jeesuksen Kristuksen
käskyvallalla ja vapautan heidät sotimaan minun ja kotini puolesta.
Vartioikoot he minua joka hetki tänä päivänä. Kiitos sinulle niistä, jotka
rukoilevat puolestani. Tunnustan tarvitsevani heidän rukouksiaan ja pyydän
sinua lähettämään Henkesi herättämään heitä, yhdistämään heidät,
kohottamaan rukouksen ja esirukouksen täyden suojakatoksen ylleni.
Kutsun esiin Herran Jeesuksen Kristuksen valtakunnan tänä päivänä
täyttämään koko kotini, perheeni, elämäni ja elämänpiirini. Rukoilen
kaikkea tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä antaen hänelle kaiken
kirkkauden ja kunnian ja kiitoksen.

Sinun nimessä Jeesus, aamen!

 

Yhteistyö / tukijat

Nämä yhtiöt ja yhteisöt tukevat toimintaamme:
Karkun evankelinen opisto
Karkun evankelinen opisto
One Way Mission
OWM on tunnustustenvälinen organisaatio, joka sitoutuu opetuksessaan ja toiminnassaan voimakkaasti Kristus-keskeisyyteen. One Way (Yksi Tie) on kansainvälisesti tunnettu käsite, joka viittaa Kristukseen. Jeesus sanoi: "Minä olen tie".
Päivä Osakeyhtiö
Kirjojen ja musiikin kustannysyhtiö.
EFO
Evangeliska Folkhögskolan
Samaria Group
Me Samariassa rakennamme toiminnasta hyvinvointia. Haluamme tehdä työtä ihmisten kanssa. Tätä tarkoitusta varten ovat syntyneet Samarian eri työmuodot. Tervetuloa tutustumaan. Olitpa avun tarvitsija, työmme tukija tai yhteistyökumppani, olemme täällä sinua varten!
Karl-Magnus Spiik Ky
Koulutusta, konsultointia ja valmennusta vuodesta 1981.
PEDATERA OY
Terapiapalvelut: psykoterapia, perheterapia, avopalvelut mielenterveyskuntoutujille Konsultoivat palvelut: Työnohjaus, konsultaatio, psyykkinen valmennus, koulutus
Kauneushoitola Karpalo
Anna aikaa itsellesi!