Home Psykoterapeutit, työnohjaus ja muu terapia
Mikko Takala PDF Tulosta Sähköposti

Mikko Takala

Kasvatustieteiden tri.
Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
(ET, YET, VET) työnohjaaja

Psykoterapiakouluttaja

Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeuttikouluttaja

Riihimäki


GSM 050 330
1905

mikko.takala(at)samaria.fi

PEDATERA OY

mikko

 

Psykoterapia on mielenterveyden häiriöiden psykologinen
hoitomuoto. Siinä on kyse vuorovaikutuksellisesta
prosessista asiakkaan ja psykoterapeutin välillä.
Terapian kesto vaihtelee muutamasta käyntikerrasta
vuosia kestäviin tiiviisiin kontakteihin. 


Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakkaassa pyritään
herättämään oivalluksia ja aktivoimaan hänen voimavarojaan.  
Etsitään ratkaisuja ja tehdään tavoitteita. Myönteiset 
tulevaisuuden näkymät synnyttävät toiveikkuutta ja antavat
tavoitteen, jota kohti pyrkiä.  Tavoiteseurannassa keskitytään
onnistumisiin ja mahdolliset takapakit nähdään oppimisko-
kemuksina ja nekin määritetään kasvukokemuksiksi.
Vaikeudet nähdään osana elämäntarinaa, jotka kasvattavat
ihmistä ja auttavat häntä saavuttamaan tulevaisuudessa 

sen, mitä tavoittelee. Menneisyys voidaan siis nähdä myös
voimavarana, jos niin halutaan.

 • Yksilöterapiassa keskustelu on nimensä mukaisesti
  yksilöön painottuvaa, ja keskustelussa ovat läsnä
  asiakas ja psykoterapeutti.
 • Ryhmäterapia on samassa elämäntilanteessa olevien
  yhteinen  vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa on
  mukana psykoterapeutti (esimerkiksi vertaistukiryhmät).
 • Perheterapiaan osallistuu koko perhe erilaisissa
  kokoonpanoissa.  Psykoterapeutti tapaa yhtä tai
  useampaa perheenjäsentä samanaikaisesti,
  toisinaan myös laajempaa ihmissuhdeverkostoa.
 • Kriisiterapiaa annetaan, kun on nopeasti voitettava
  äkillisiä haasteita, esimerkiksi onnettomuuden uhreille
  ja uhrien omaisille. Se voi olla sekä yksilö- että 
  ryhmäterapiaa.

 

Viimeksi päivitetty 13.03.2016 21:38