Kristillinen Terapiainstituutti on aloittanut toimintansa, jatkaen Samaria Akatemian työtä. Viimeisten vuosien aikana on koulutus kehittynyt ja laajentunut. CHC ry:n Kristillinen Terapiainstituutti on seuraava kehitysaskel kristillisessä tarapiakoulutuksessa.

RATKAISUKESKEISYYS ON VOIMAVARAISTAVAA

Koulutuksen tavoitteena on antaa ratkaisukeskeinen kristillinen toimintamalli
terapiatyöhön ja sielunhoitoterapeuttisiin tehtäviin. Se antaa myös voimavaraistavia
valmiuksia erilaisiin työtehtäviin eri ammateissa, joissa tarvitaan ratkaisukeskeisiä
menetelmiä ja terapeuttista työotetta. Se antaa monipuolisia työvälineitä niin
käytännön arkeen kuin terapeuttiseen toimintaankin. Koulutus on matka eteenpäin,
jossa menneisyys on osa tarinaa. Ratkaisukeskeinen näkökulma omaan historiaamme
on positiivinen ja voimavaraistava. Me emme pysty muuttamaan menneisyyttämme,
mutta meillä on mahdollisuus hyväksyä se omana historianamme ja nähdä myös
sieltä nousevat voimavarat.

Elämää särkyneen ja armahdetun rinnalla on pääteema ja siinä keskitytään kohtaamisen 
taitoihin ja ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Tarvitaan niitä, joilla on riittävä sisäinen näkemys
ja hengellinen ymmärrys siitä, mitä särkynyt mieli tarvitsee selviytyäkseen. Herramme oli
radikaalisti ratkaisukeskeinen kohdatessaan särkyneitä. Tätä samaa tarvitsevat myös
useimmat muut toipumismatkalla olijat. Jeesus kutsui meidät parantamaan ja vapauttamaan.
Hän on meidän Suuri Parantajamme, Ylin Lääkäri ja Hänellä on lääkkeet kaikkiin ihmisen
vaivoihin, niin fyysisiin kuin henkisiin.

Haluamme varustaa, ja antaa työkaluja niille, jotka haluavat kulkea särkyneitten ja
murrettujen rinnalla. Opetustilanteissa todella opetellaan ja harjoitellaan miten
kohdataan ihminen myös hengellisestä näkökulmasta. Useimmiten kohtaamamme
ihmiset kärsivät syvän ja hallitsevan häpeän sekä masennuksen vaikutuksesta ja
ovat oman menneisyytensä vankeja. Heitä hallitsevat erilaiset pelot, katkeruus ja
viha. Näiden käsittelyyn tarvitaan osaamista ja sitä me haluamme antaa. Kouluttajat
ovat kaikki selkeästi kristillisillä arvoilla toimivia ammattilaisia. Koulutukseen kuuluu
opetella käyttämään Raamatun Sanan hyödyntäminen ihmisen hyvinvoinnin
saavuttamiseksi. Hyväksymme psykologisen näkökulman niin kauan kuin se tukee
ja on yhtä Raamatun näkökulman kanssa.

Psykiatri, ratkaisukeskeisen suuntauksen uranuurtaja Ben Furman on osuvasti sanonut:
”Koskaan ei ole liian myöhäistä saada hyvä lapsuus.” Aina on uusi mahdollisuus.
Kristillisyys luo eettisen perustan Jumala teki meidät selviytyjiksi. Vapahtajamme oli
ratkaisukeskeinen kohdatessaan ihmisiä.

Sananlaskut 25:11 Kultaomenoita
hopeamaljoissa ovat oikeaan aikaan lausutut sanat.

Luukas 9: 1. “Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille
voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. 2 Hän lähetti heidät julistamaan
Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita 3 ja sanoi heille: "Älkää ottako matkalle
mukaanne mitään -- ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista
paitaakaan. 4 Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. 5 Jos
teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pölyt
jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan." ”

Johannes 14: 27 Rauhan minä
jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin maailma
antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö."

Erään kurssilaisen radiohaastattelu kurssista
                            Klikkaa tästä