Ratkaisukeskeinen Kristillinen terapeutti 120 op (80 op + 40 op) / ratkaisukeskeinen ohjaaja –yhdistelmätutkinto (päätoiminen opiskelu).

Ohjaaja -tutkinnon hinnoittelu tapahtuu erikseen sen mukaan, mikä on opiskelijan rahoitus (esim. työvoimahallinto tms.) ja siitä määräytyy omarahoitusosuus.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon vaihtoehtoisesti yhdistelmätutkintona, jolloin suoritettavana on 80 op opinnot kuten Ratkaisukeskeinen kristillinen terapeutti –tutkinnossa on määritelty. Sen lisäksi voi suorittaa 40 op verran työssäoppimisen kautta, joka tarkoittaa myös ratkaisukeskeinen ohjaaja -tutkintoa.

Perustutkinto 80 op on suunniteltu tehtäväksi 24 kuukauden aikana sivutoimisesti. Kun tähän lisätään (40 opintopistettä) työssäoppimista näyttökokeineen, /syntyy yhdistelmästä Ratkaisukeskeinen terapeutti/sielunhoitoterapeutti ja lisäksi ratkaisukeskeinen ohjaaja – tutkinto ja tällöin yhdistelmäkoulutuksesta tulee päätoiminen.

Perustutkinto sisältää 400 h lähiopintoja (16 h/kk keskimäärin) opiskelupaikkakunnalla. Ohjaaja –tutkintoon kuuluu lisäksi min. 72 h/ kk työssäoppimista. Yhdistelmätutkinnossa ratkaisukeskeisen ohjaajan teoreettinen opetus tapahtuu perustutkinnon sisällä erikoistumisopintoina.

Ohjaaja –tutkinnon suorittava henkilö hankkii itselleen työssäoppimispaikan, tai useamman paikan. Viikoittainen työssäopimisaika tulee olla keskimäärin min 18 h ja se voi koostua eri työpisteissä ja eri työpaikoissa. Työssäoppimisen sisältö on määritelty koostuvan terapeuttisesta työstä, sekä ohjaavasta asiakastyöstä, sekä suunnittelusta. Ratkaisukeskeistä työotetta voidaan tehdä yksilötyönä, tai ryhmissä. Työssäoppimiselle laaditaan tavoitteet, sekä asianmukainen seuranta. Tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan näyttökoneessa.

Ohjaajatutkintoon hakeutuva henkilö hyväksytään saman valintamenettelyn kautta kuin varsinaiseen perustutkintoon hakeutuva.

Ohjaaja –opintoja ei voi suorittaa erikseen ilman samaan aikaan tapahtuvaa perustutkintoa.