Maarit Vettenranta

RE-sielunhoitoterapeutti
Sosiaalialan ohjaaja

Vastaanotto: Turku
Ajanvaraus:

arkisin klo 10-12
Puhelin: 044 537 7204
oilimaarit(at)gmail.com
maarit.suntuubi.com

  • yksilösielunhoitoterapia
  • elämänkaarityöskentely
  • sukupuutyöskentely
  • rukous

Polkuni Rikotusta Eheä- sielunhoitoterapeutiksi on käynyt kutsumuksen, omien vaikeiden elämänvaiheiden ja koulutuksen kautta. Työuraani ole tehnyt lasten, vanhusten ja kehitysvammaisten ihmisten parissa. Vapaaehtoistyöhön osallistumiseeni on kuulunut erilaisia palvelutehtäviä seurakunnassa. Murros-ikäisten nuorten vanhemmille olen ohjannut Rakkautta ja Rajoja kursseja.

Kristittyjen yhteys yli seurakuntarajojen on sydäntäni lähellä oleva asia, jota tahdon omalta osaltaniolla rakentamassa. Uskonkäsitykseni on Apostolisen uskontunnustuksen ja Jumalan luomisjärjestyksen mukainen.

Sielinhoitoterapiatyöni perusta on Pastori-terapeutti Seppo Jokisen kehittämä kristillinen, vuorovaikutussuhteeseen perustuva Rikotusta Eheä sielunhoito-terapiamalli. Ihmisten ongelmat syntyvät varhaisissa- ja myöhemmän iän ihmissuhteissa. Samoin niiden käsittely ja hoito voi tapahtua hoidettavan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa. Käytän tukea antavia menetelmiä, hoidettavan voimavarat pyritään löytämään ja saamaan käyttöön ehey-tymisprosessissa. Kuuntelemisen, keskustelun ja tunteiden käsittelyn kautta lähdetään työstämään hoidettavan ihmisen ongelmia. Haluan oman per-soonani kautta välittää asiakkaalle kokemuksen, että olen tuntevana, hyväksyvänä, aitona ja rehellisenä ihmisenä häntä kohtaamassa. Nykyhetken yksittäisen ongelman tai kriisin käsittelyssä autan ihmistä löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia tilanteeseensa.

Rukous on keskeinen hengellinen työväline, jota käytän terapiatyössä. Kuitenkin hoidettavan halutessa rukousta. Rukouksessa pyydän Jumalaa parantamaan esiin tulleet sisäiset haavat ja eheyttämään ihmisen itsetuntoa ja identiteettiä. Jumala parantaa ja eheyttää Pyhän Hengen työn kautta.

Ensimmäinen tapaamiskerta on hoidettavan tilanteen kartoitusta. Sovitaan alkuun kolmesta viiteen tapaamista ja niiden jälkeen katsotaan jatketaanko terapiaa. Asiakas voi halutessaan ilmoittaa lopettavansa terapian, koska ja milloin vain. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja säilytän ne niin ettei niitä ulkopuoliset voi lukea. Säännöllinen työnohjaus kuuluu työhöni.